Rimix R-95

     karta techniczna 

     karta charakterystyki                  

 

 

Wysokojakościowa, gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie piasku barytowego z dodatkiem cząsteczek Nano srebra. Do zabezpieczania ścian budynków przed przenikaniem promieniowania rentgenowskiego. 

 

Posiada właściwości dezynfekcyjne, odporna na rozwój mikroorganizmów.